Foto: Terje Svindseth

Halling i BULder og brak

BULder og brak:

BULder og brak er ei hallinggruppe for laus-dansarane våre frå 10 år og oppover.

Dei jobbar med koreografiar og framsyningar. Øvingar på tysdagar kl. 18.40-20.10 i Teatersalen i BUL. Er du interessert, ta kontakt med instruktør Anders på telefon 958 19 840.

Anders er hovudinstruktør som tidlegare, men det vil også komme andre instruktørar innom!

Kontaktperson BULder og brak: Anders Aasberg – anders@frikar.com.

 

Lær folkedans gjennom
Er du mellom 13 og 26? Bli med på sommarleir!